Hankige see Google Play Jeesus, ma usaldan Sind

Jeesus, ma usaldan Sind

Jumala Halastuse palvepärg

Jumala Halastuse palvepärga palvetatakse Roosipärja palvehelmestel:

Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi; Sinu riik tulgu; Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev; ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele; ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Aamen.

Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga. Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus. Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie, patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale toodud Neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse ajal, risti löödud, surnud ja maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, läinud taevasse, istub Jumala, kõigeväelise Isa paremal käel; sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, püha katoliikliku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

Suurtel helmestel: Igavene Isa, ma ohverdan Sulle Sinu armastatud Poja, meie Issanda, Jeesuse Kristuse Ihu ja Vere, Hinge ja Jumalikkuse lepituseks meie ja kogu maailma pattude eest.

Väikestel helmestel: Tema valuliku kannatuse pärast ole halastav meile ja kogu maailmale.

Lõpetuseks (Kolm korda): Püha Jumal, Püha Vägev, Püha Surematu, halasta meie ja kogu maailma peale.

Jumala Halastuse palvepärg