Jeesus, minä luotan Sinuun!

Jeesus, minä luotan Sinuun!

Jumalan laupeuden ruusukko

Jumalan laupeuden ruusukkoa rukoillaan tavallisesti ruusukkonauhalla seuraavasti:

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Aamen.

Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa, ja siunattu kohtusi hedelmä, Jeesus. Pyhä Maria, Jumalan Äiti, rukoile meidän syntisten puolesta, nyt ja kuolemamme hetkenä. Aamen.

Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, pyhän katolisen Kirkon, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen

Yksittäisten helmien kohdalla: Iankaikkinen Isä, uhraan sinulle rakkaimman Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren, sielun ja jumaluuden, meidän ja koko maailman syntien sovitukseksi.

Kymmenen peräkkäisen helmen kohdalla: Hänen tuskallisen kärsimyksensä tähden ole armollinen meille ja koko maailmalle.

Viimeisen kymmenikön jälkeen (kolmesti): Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä ja koko maailmaa.

Jumalan laupeuden ruusukko