Jesus jag litar på Dig

Jesus jag litar på Dig

Rosenkrans till Guds barmhärtighet

Börja med:

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödstund. Amen.

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontus Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen i dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen

På de stora pärlorna: Evige Fader, jag offrar till Dig Din älskade Sons och vår Herres Jesu Kristi Kropp och Blod, Själ och Gudomlighet, för att sona våra och hela världens synder.

På de små pärlorna: För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med oss och hela världen.

Slutligen (3x): Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige odödlige Gud, ha förbarmande med oss och hela världen.

Rosenkrans till Guds barmhärtighet