Isuse, am încredere în Tine

Isuse, am încredere în Tine

Rozarul Divinei Îndurari

Pe un Rozariu, ne rugăm astfel:

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre precum iertăm şi noi greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului şi al pământului. Şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară; a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi; s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi. Cred în Duhul Sfânt; sfânta Biserică Catolică; împărtăşirea sfinţilor, iertarea păcatelor, învierea morţilorşi viaţa veşnică. Amin.

In loc de mister - Pe boabele mari se recită: Veşnice Părinte, Îţi ofer Trupul şi Sângele, Sufletul şi Divinitatea Preaiubitului Tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos, ca ispăşire pentru păcatele noastre şi ale lumii întregi.

Pe boabele mici se recită de 10 ori: Prin Patima Sa dureroasă , ai milă de noi şi de lumea întreagă.

La finalul Rozariului, se repetă de trei ori: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, ai milă de noi şi de lumea întreagă.

Rozarul Divinei Îndurari