İsa, Sana güveniyorum

İsa, Sana güveniyorum

İLAHİ MERHAMET'E TESPİH

İsa Azize Maria Faustina Kowalska'ya duayı öğretiyor: Tespih taneleri ile duanın söylenmesi.

Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin. Hükümdarlığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, Yeryüzünde de senin istediğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin.

Selam sana, Allah'ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. Aziz Meryem, Allah'ın annesi, Biz günahkar için, şimdi ve ölüm saatimizde Dua eyle. Amin.

Göğü ve yeri yaradan her şeye kadir Peder Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rab’bimiz Mesih İsa’ya; O’nun Kutsal Ruh’tan rahme düştüğüne, bakire Meryem’den doğduğuna, Pontius Pilatus hükmünde ızdırap çektiğine, çarmıha gerildiğine, öldüğüne ve gömüldüğüne, cehenneme indiğine ve üçüncü gün ölüler arasından dirildiğine, göğe çıktığına, her şeye kadir Peder Tanrı’nın sağında oturduğuna, oradan geri gelip dirileri ve ölüleri yargılayacağına inanıyorum. Kutsal Ruh’a, kutsal Katolik Kilise’ye, azizlerin birliğine, günahların affına, bedenin dirilişine ve ebedi hayata inanıyorum. Amin.

Göklerdeki Pederimiz boncuğunda şöyle söylenir (1 kez): Göklerdeki Pederimiz, Sevgili Oğul’unun Bedeni’ni ve Kanı’nı, Ruhu’nu ve Tanrılığı’nı, bizim ve tüm dünyanın günahlarının tövbesi olarak sana sunuyorum.

Selam Sana duasının boncuğunda şöyle söylenir (10 kez ardından): Acılı Istırabı’nın aracılığıyla bize ve tüm dünyaya merhametli.

Tespihin sonunda üç kez şöyle söylenir: Kutsal Tanrım, Kutsal Güçlü Tanrım, Kutsal Ölümsüz Tanrım, bize ve tüm dünyaya merhamet et.

İLAHİ MERHAMET'E TESPİH